Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

1 lydaverbvara lydig obeylyda någons råd take sb's advice, follow sb's advicelyda under sortera under come under, belong under
2 lydaverbha viss lydelse run, read
rodersubstroderblad rudder; hela styrinrättningen helmlyda roder answer the helm
tuktaverbfå att lyda chastise, discipline; bestraffa punisht.ex. häckar prune
sorteraverbsort; efter kvalitet sort, grade, classify <efter according to>sortera under a) lyda under be subordinate to, be under the control of b) höra under belong under, come undersortera under rubriken… come under the heading of…
ordersubstbefallning order, commandorder om att be ordered to, be instructed toge order om ngt order sthlyda order obey ordersorder av by order ofhand. order < for>
rådsubstadvice ((endast sing.))ett råd a piece of advicelyda ngns råd take sb's advicejag har fått många goda råd I've had a lot of good advicebe ngn om råd el. fråga ngn till råds ask sb's advicemedel means; utväg way outdet blir väl ingen annan råd there will be no alternativehan vet alltid råd he is never at a losspengarjag har inte råd till (med) det I can't afford itrådsförsamling council
© NE Nationalencyklopedin AB