Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

lyckligtvisadverbluckily, fortunately
gudskelovinterjektiongudskelov [att du kom]! thank goodness (God, Heaven) [you came]!adverblyckligtvis fortunately
2 desspossesivt pronomenits; med syftning på högre djur äv. his, her; med syftning på kollektiver theirhan gick uppför gatan och fortsatte till dess bortersta ända …the far end [of it]; för ex.jfr mini adv. uttr.innan dess dessförinnan before thensedan dess since thentill dess adv. till (until, up to) then; senast då by then, by that timetill dess [att] konj. till, untiladverbdesto thedess bättre (resp. värre) all (so much) the better (resp. worse); lyckligtvis fortunately (olyckligtvis unfortunately)ju förr dess bättre (hellre) the earlier (sooner) the better
© NE Nationalencyklopedin AB