Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

1 lutasubstmusik. lute
2 lutaverblean <mot against>; slutta slope; vila el. stöda recline, restluta sig bakåt lean backluta sig fram (framåt) lean forwardluta sig ut genom fönstret lean out of the windowluta sig ned bend downvard.det lutar nog ditåt it looks like it, it looks that way
stödjaverbsupport; luta rest, lean; grunda base, foundstödja armbågarna mot bordet rest one's elbows on the tablestödja sig support oneself; luta sig lean, reststödja sig på t.ex. faktum base one's opinion onstödja sig på ngn åberopa cite sb as one's authority
framåtadverbahead, along; vidare onwardsfortsätt framåt! keep straight on!luta sig framåt lean forward
prepositionfram emot towardsframåt kvällen towards the evening
adjektivvara framåt av sig be very go-ahead
stupaverbluta brant descend abruptly, fall steeplynära att stupa av trötthet ready to drop with fatiguestupa i säng tumble into beddö i strid be killed in actionde stupade those killed in action, those killed in the war
© NE Nationalencyklopedin AB