Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

lustsubstantiv~enböjelse el. håg inclination; benägenhet bent, disposition; drift t.ex. skapar~ urge; åstundan el. åtrå desire; smak fancy, liking; nöje el. behag delight, pleasure; glädje joynär lusten faller på för honom when he is in the mood, when the fancy takes himgöra vad man har lust till …what one feels like [doing][inte] ha lust att (+ inf.) [not] feel like + ing-form (feel inclined to + inf.)jag har ingen lust [till det] I don't feel like itjag har god lust att (+ inf.) I have a good mind to + inf.tappa lusten för ngt go off sth, not fancy sth any longer
kättjasubstantiv~nlust
maktbegärsubstantiv~et, =lust for power
livslustsubstantiv~enzest (lust) for life
livsaptitsubstantiv~enappetite (lust) for life
maktlystnadsubstantiv~enlust (thirst, hunger) for power
lustasubstantiv~n, ~rlust, desireköttets lustar the lusts of the flesh, carnal desires
fröjdsubstantiv~en, ~erglädje joy; lust delighten fröjd för ögat a delight to the eye
djuriskadjektiv~tallm. animal; bestialisk bestial; köttslig, sinnlig carnal; rå, brutal brutaldjurisk lusta animal lust
åtråsubstantiv~ndesire, craving; sexuell äv. lust <efteri samtliga fallskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasfor>transitivt verb~dde, ~ttdesire, crave [for]; trakta efter covet
© NE Nationalencyklopedin AB