Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

lustsubstböjelse, håg inclination; åtrå desirejag har lust att gå dit I feel like going there
fröjdsubstglädje joy; lust delight
begärsubstdesire <efter for>; åtrå lust <efter for>
åtråsubstdesire <efter for>; spec. sexuellt lust <efter for>
verbdesire
motiveraverbutgöra skäl för give cause for; rättfärdiga justify, explainmotivera ditt svar give reasons for your answerskapa lust för motivate
nödsubstnödställd belägenhet distressbehov need; svag. want; nödvändighet necessitydet går ingen nöd på honom he has nothing to complain of, he has got all he wantsi nöd och lust for better or for worsemed nöd och näppe narrowlyhon kom undan med nöd och näppe she had a narrow escape
© NE Nationalencyklopedin AB