Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

lumpsubsttrasor rags (pl.)skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. GRB saknasskräp junkligga i lumpen vard. do one's military service
sockerbitsubstlump of sugar
bitsockersubstlump sugar, cube sugar
klumpsubstlump; jord clodklunga clump
engångsbeloppsubstsingle payment, lump sum
åbäkesubstom sak monstrosityditt åbäke! you big lump!
klimpsubstlumpguldklimp nuggetkok., ungefär dumpling
isbitsubstpiece of ice, lump of ice, bit of ice
1 klicksubstav t.ex. smör lump; mindre knobfärg daub, dab
proppsubststopper; för tvättställ el. tapp plugelektr. fuse, fuse plugdet har gått en propp a fuse has blownblodpropp clot; av öronvax lump of wax
© NE Nationalencyklopedin AB