Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

luktsubstantiv~en, ~ersmell, odour; behaglig scent, perfume, fragrance; odör bad (nasty) smell (odour); stank stenchkänna lukten (en lukt) av kaffe smell the aroma of…luktsinne sense of smell
genomträngandeadjektivoböjl.piercingen genomträngande lukt a penetrating smell
unkenadjektivunket, unknamusty, fusty; om lukt el. smak äv. stale
utdunstningsubstantiv~en, ~arexhalation, evaporation, transpiration; lukt [unpleasant] odour (smell); skadlig miasmapl.miasmasmiasmata
sötsliskigadjektiv~tsickly-sweet, sweet and sickly; om lukt, smak cloying; inställsam:om person oily; om t.ex. leende sugary
stickandeadjektivoböjl.om känsla pricking; smärtande shooting, stabbing; svagare tingling; om lukt el. smak pungent; om blick el. ögon piercing; om ljus dazzling
äckligadjektiv~teg. nauseating; om t.ex. smak el. lukt el. känsla äv. sickly, sickening; vard. yucky, gross; motbjudande repulsive; vidrig disgusting, revolting
fränadjektiv~tom lukt el. smak rank, acrid; skarp pungent äv. bildl.; bildl. äv. acrimonious, bitter; sarkastisk caustic, bitingfrän kritik pungent (biting) criticismvard., tuff el. flott snazzy, swish, groovy
sötadjektivsöttallm. sweet; rar, näpen äv. nice; vacker äv. pretty; amer. äv. cuteen söt flicka a pretty (charming, lovely) girlen söt klänning nice (pretty, lovely) dresssöt lukt (smak) sweet smell (taste)
dunstaintransitivt verb~de, ~tlåta…dunsta av el. komma…att dunsta av förflyktigas evaporatedunsta bort ta slut, gå upp i rök vanish into thin air, evaporatedunsta [av] vard., smita make oneself scarce, hop it, take French leavetransitivt verb~de, ~tdunsta av (ut) emit…in the form of vapourdunsta ut lukt exhale
© NE Nationalencyklopedin AB