Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

lugnsubstcalm; ro peace; ordning order; fattning composurei lugn och ro in peace and quiet
adjektivcalm; stilla quiet; fridfull peaceful; ej orolig easy in one's mind; ej upprörd calm; fattad composeddu kan vara lugn för att han klarar det don't worry, he'll manage itmed lugnt samvete with an easy conscience
sansadadjektivsober, level-headed; vettig sensiblelugn och sansad calm and collected
stiltjesubstvindstilla calmlugn period period of calm; stillestånd stagnation
fridsubstpeace; lugn tranquillityallt är frid och fröjd everything in the garden is lovely
kallblodigadjektivcold-blooded; lugn cool; oberörd indifferentett kallblodigt mord a cold-blooded murder
samlingsubstav personer gathering, crowdgrupp groupav t.ex. böcker, mynt collectionlugn composure
samladadjektivsansad collectedlugn och samlad calm and collectedStrindbergs samlade skrifter the collected works of Strindberg
tystadjektivsilent; lugn o. tyst quiet; ljudlös noiselesstyst förbehåll mental reservationvar tyst! be quiet!i det tysta on the quiet
adverbsilently, quietly; t.ex. gå, tala softly, quietlyhåll tyst! keep quiet!hålla tyst med ngt keep sth quiet, keep sth to oneselftala tyst speak lowdet ska vi tala tyst om the least said the better
stundsubstkort tidrymd while; tidpunkt momentstanna en stund stay for a whileen kort stund a short while, a momentdet dröjer bara en liten stund it will only be a momentinte en lugn stund not a moment's peacehan trodde att hans sista stund var kommen he thought that his last hour had comeför en stund sedan a little while ago, a few minutes agopå lediga stunder in one's spare time
© NE Nationalencyklopedin AB