Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

lugnsubstantiv~etom vatten o. luft calm; shelter; ro el. frid peace; sinnesjämvikt calm; fattning composure; självbehärskning self-control, self-possessionlugnet före stormen the lull (calm) before the stormlugn i stormen! take it easy!, don't get excited!, hold your horses!bevara lugnet keep calmi lugn och ro in peace and quietadjektiv~tcalm; stilla quiet; fridfull peaceful; inte orolig (om person, pred.) easy in one's mind; fattad composed; med bibehållen behärskning self-possessed; om mönster quiet; om färg subdued, quietdå kan jag känna mig lugn that sets my mind at restpatienten har haft en lugn natt …restful nightmed lugnt samvete with an easy consciencei de lugnaste vattnen går de största (fulaste) fiskarna still waters run deep
fattadadjektivfattat, ~elugn composed, collected
stoiskadjektiv~tstoic; om lugn äv. stoical
kallblodighetsubstantiv~encold-bloodedness; lugn coolness, composure
trygghetsubstantiv~ensecurity; utom fara safety; lugn självtillit confidence; självmedvetenhet assurance
nattrosubstantiv~nvila night's rest; lugn peace and quiet at night
kavadverbkav lugn spegelblank dead calmdet var kav lugnt there was a calm
vråsubstantiv~n, ~rcorner, nook, crannyen lugn vrå a sheltered spot
sansadadjektivsansat, ~ebesinningsfull sober, level-headed; samlad collected, composed; vettig sensiblelugn och sansad calm and collected (composed)
filbunkesubstantiv~n, -bunkarkok. [bowl of] soured (sour) whole milklugn som en filbunke [as] cool as a cucumber
© NE Nationalencyklopedin AB