Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

1 luftsubstantiv~en, en luft gardiner a pair of curtains
2 luftsubstantiv~enairluften gick ur honom bildl. he ran out of steambehandla ngn som luft treat sb as if he (she etc.) did not existluft under vingarna chans till utveckling get a chance to develop (to spread one's wings)ge luft åt sin vrede (sina känslor) give vent to one's anger (feelings)det är fuktigt i luften the air is dampflyga i luften explodera blow updet där hänger i luften that's all in the airdet ligger en förändring i luften there's a change in the air (in the offing)det är vår i luften spring is in the airsiffrorna är gripna ur luften the figures have been made up (are pure invention)
insläppsubstantiv~et, =, insläpp av människor admission; luft~ inlet, opening
komprimeratransitivt verb~de, ~tcompresskomprimerad luft compressed air
renhetsubstantiv~encleanness; om luft el. vatten el. äkthetel.bildl. purity; kyskhet chastity
förtunnatransitivt verb~de, ~tthin, attenuate; kem. dilute; luft rarefy
insupatransitivt verb-söp, -supitfrisk luft o.d. drink in, inhalekunskaper o.d. imbibe, absorb
tillförselsubstantiv~ntillförande supplying (av t.ex. frisk luft supply) <av […till] of […to]>
stärkandeadjektivoböjl.strengthening osv.; jfr stärka; om t.ex. klimat el. luft bracingstärkande medel tonic, restorative
gropigadjektiv~teg. …full of holes; ojämn uneven; om sjö el. resa rough; om luft el. väg bumpy
© NE Nationalencyklopedin AB