Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

luftsubstairbehandla ngn som luft give sb the cold shoulderdet ligger i luften it's in the airluften gick ur honom he ran out of steam
renhetsubstcleanness; om t.ex. vatten, luft purityabstrakt purity
gropigadjektivfull of holes (ej före subst.)om sjö roughom väg, luft bumpy
instängdadjektivvara instängd be shut up; inlåst be locked up, be shut inom luft stuffy, close
friskadjektivej sjuk well (vanligen ej före subst.)vid god hälsa healthy; återställd recoveredhon är frisk efter sjukdomen she is wellen frisk person a healthy personfrisk och kry hale and heartyfriska tänder sound teethfrisk aptit a keen appetitefrisk luft fresh air
nypasubstgrepphålla ngt i nypan hold sth in one's handen nypa smula, t.ex. mjöl a pinch ofen nypa frisk luft a breath of fresh airta ngt med en nypa salt take sth with a pinch of salt
verbpinch, nip
hämtaverbfetch <ngt åt ngn sb sth>; med bil pick up; avhämta collect; mat take away; t.ex. upplysningar getkomma och hämta call for, come forhämta litet luft get some airhämta in ta in bring inhämta sig recover <efter, från from>
släppaverbsläppa ngt leave hold of sth, let go of sthsläppa ngn let sb go; släppa lös let sb loose; frige set sb free, release sbsläpp mig! let me go!släpp min hand! let go of my hand!släppa hundarna på ngn set the dogs on sbom t.ex. färg come off; om t.ex. värk pass offsläppa sig fjärta break wind
verb och partikelverbsläppa fram (förbi) ngn (ngt)let sb (sth) passsläppa ifrån sigsläppa ifrån sig ngt let sth go; avhända sig part with sthavstå från give upsläppa igenom ngtlet sth throughsläppa in ngn i ngtlet sb into sth, admit sb into sthsläppa in luft let in airsläppa lös ngnt.ex. fånge set sb free, release sb; koppla lös unleashsläppa lös djur turn animals loosesläppa påvatten el. ström turn onsläppa uppt.ex. ballong send upsläppa upp kopplingen i bil let in the clutchsläppa utsläppa ut ngn (ngt) let sb (sth) out <ur of>olja el. föroreningar discharge; fånge release
© NE Nationalencyklopedin AB