Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

lotterisubstantiv~et, ~erlottery; bildl. äv. gamble; för välgörande ändamål äv. rafflevinna på lotteri win [a prize] in a lottery
högvinstsubstantiv~en, ~erpå lotteri top prizeen högvinst one of the big (top) prizes
kommissionärsubstantiv~en, ~erEU. commissioner; fond~ stockbroker; lotteri~ o.d. agent
miljonvinstsubstantiv~en, ~erpå lotteri o.d. prize of a million kronor (pounds etc.); hand. million-kronor (million-pound etc.) profit
dragningsubstantiv~en, ~arlotteri~ drawattraktion attraction, drawing <till towards>; böjelse äv. inclination <till for>nyansen dragning åt blått a tinge of bluegenomgång general run-through
vinstsubstantiv~en, ~erallm. gain; hand. profit, profits (pl.)avkastning yield, return, returns (pl.)behållning proceeds (pl.)förtjänst earnings (pl.)utdelning dividend; på spel winnings (pl.)i lotteri o.d. [lottery] prize; fördel advantage, benefithögsta vinsten the first prizeren vinst net profits (proceeds) (pl.)det blir en ren vinst1 000 kronor there will be a net profit of…dela vinsten share the profitsge vinst yield (bring in) a profit; äv. turn out wellgå med vinst om företag äv. be a paying concernsälja…med vinst sell…at a profitvinst och förlust at a venture, on speculation
vinnatransitivt verb och intransitivt verbvann, vunniti strid el. tävling el. spel win; [lyckas] skaffa sig, t.ex. erfarenhet, tid, terräng gain; t.ex. inflytande äv. acquire; uppnå attain; få vinst profit < by>; [för]tjäna earn < on>; ha nytta benefit < from>vinna med 3–0 t.ex. i fotboll win 3–0utläses əʊ, skiljetecken mellan denna RCA och föreg. SEA saknasamer., win 3 nilvinna tid gain timeförsöka vinna tid play for timevinna ett pris win a prize; i lotteri äv. draw a prizevinna [i] tävlingen win the competitionvinna ngn för sin sak win sb for (over to) one's cause, enlist sb's interest on one's behalfvinnaen affär profit (benefit) from (by)…; tjäna pengar make money on (out of)…rummet vann på ommöbleringen the room gained by…vinnata in på ngn gain on sbvinna på spel win (make) money by gamblinghon (det) vinner i längden she (it) grows on youvinna över ngn i tävling win over sb, gain (win, score) a victory over sb, beat (defeat) sb
spelatransitivt verb och intransitivt verb~de, ~tallm. play äv. bildl.om t.ex. ljus; mus. äv. execute, perform; om skådespelare äv. act; visa [film] show; ~ hasard gamble; låtsas vara pretend, feignspela dataspel play computer gamesspela kort play cardsspela piano (gitarr) play the piano (guitar); vard. äv. play piano (guitar)spela teater, se teaterspelarollen Hamlet play (act) [the part of] Hamletspela apa play the ape, monkey aboutspela hjälte act the herospela sjuk pretend to be ill, sham (feign) illness; mil. malingerspela defensivt sport. play defensivelylåta fantasin spela draw on one's imaginationspela mot ngn i sport play sb; i pjäs play opposite sb, co-star sbspela schack mot ngn play sb at chessspela om pengar play for moneyspelaen häst bet on…spela på ngns känslor play on sb's feelingsspela på lotteri take part in a lottery (lotteries (pl.))om orre o.d. call; om lärka o.d. sing (tr.), vinscha hoist, winch
partikelverbspela avspela av ngn pengar win…off sbspela bortgamble awayspela framfotb. play (make) a through passspela igenom ett musikstyckeplay…over (through)spela in (tr.)spela in en cd record a CDspela in en film make (produce, fotografera shoot) a filmspela in ngt på band, video etc. record sth, tape sth (itr.), inverka come into playspela medjoin in the game; kortsp. take a handspela med i en film appear in…spela ommus.,sport. e.d. replay, play…again; en scen take…[over] againspela uppspelläxa play <för to>t.ex. en vals strike upspela upp till dans strike up a danceljudband play backspela utett kort lead, playspela ut ngn mot ngn play off sb against sbkyrkan har spelat ut sin roll …has had its daysport. outplayspela över (jfr överspelad)överdriva overdo it; om skådespelare overactspela över ett band ljudband re-record a tape
© NE Nationalencyklopedin AB