Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

lotterisubstlottery
dragningsubstlotteri drawattraktion attraction
vinstsubstgain; förtjänst profit, profits (pl.)skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. GRB saknasavkastning yield, returns (pl.)skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. GRB saknasutdelning dividenddet blir en ren vinst på 1 000 kronor there will be a net profit of 1000 kronorge vinst yield a profitsälja ngt med vinst sell sth at a profitjag gick dit på vinst och förlust I went there on the off chancei lotteri lottery prizehögsta vinsten the first prize
spelaverbplay; visa t.ex. film show; spela hasard gamble; låtsas vara pretendspela fiol play the violinspela kort play cardsspela piano play the piano; vard. play pianospela sjuk pretend to be illspela teater actspela för ngn a) inför ngn play to sb b) ta lektioner take piano (violin etc.) lessons from sbspela på en häst bet on a horsespela på lotteri take part in a lottery (lotteries pl.)
verb och partikelverbspela bortgamble awayspela inspela in en film make a film, produce a filmspela in ngt på band record sthinverka come into playspela uppspelläxa play <för to>; t.ex. en vals strike up; ljudband play back
© NE Nationalencyklopedin AB