Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

lottsubstantiv~en, ~erdel, öde m.m. lot; andel äv. share, part; jord~ allotment, plot; lottsedel lottery ticketlotten får måste avgöra it must be decided by lotolika faller ödets lotter fate apportions her favours unevenlydra lott om ngt (om vem som ska gå) draw lots for sth (lots to decide who is to go)falla (komma) på ngns lott fall to sb's lotgå om lott overlap
livsödesubstantiv~t, ~nlott destinylivsöden ngns upplevelser life [story] (sg.)
2 nitsubstantiv~en, ~ar el. ~erlottel.bildl. blankdra en nit draw a blankgå på en nit vard., bli lurad, bli utan draw a blank, get nowhere
1 ödesubstantiv~t, ~nfate; bestämmelse el. spec. i större sammanhang destiny; lott el. äv. lotödet som personifikation Fate, Destiny; lyckan Fortuneöden destinies; levnadsöden fortunesöden och äventyr various adventuresödets skickelse ofta Fateett grymt öde a cruel (hard) fateett sorgligt öde a tragic fate, a sad lotdela ngns öde share sb's fate (lot)förtjäna ett bättre öde deserve a better fateutmana ödet tempt Fate; starkare court disasterfinna sig i sitt öde resign oneself to one's fate (lot); friare make the best of things
drabbatransitivt verb~de, ~tträffa hit, strike; falla på [ngns lott] fall upon; hända [ngn] happen to, befall; beröra affectsupportrarna drabbade stan the town was hit by the supportersen sjukdom som drabbar barn an illness that affects childrendrabbas av… a) utsättas för be subjected to… b) råka ut för have…, meet with… c) träffas av be hit by…drabbas av en svår förlust suffer a heavy lossdrabbas av sjukdom be stricken with illnessdrabbas av en sjukdom contract an illnessintransitivt verb~de, ~tdrabba samman (ihop) a) mil. meet, encounter each other b) om enskilda come to blows (vid dispyt loggerheads), cross (measure) swords
© NE Nationalencyklopedin AB