Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

lotssubstpilot
jättemångapronomenvard. a great many, lots of
2 lottaverblotta om ngt draw lots for sth
massvisadverbmassvis med (av)… lots of…, tons of…
jättemycketvard.adjektivjättemycket folk lots of peopleadverbdet regnade jättemycket it rained a lot
lottningsubstavgöra ngt genom lottning decide sth by drawing lots
lottsubstdel, öde lotandel share; jordlott allotment, plotfalla (komma) på ngns lott fall to sb's lotlottsedel lottery ticketdra lott om ngt draw lots for sth, cast lots for sth
massasubsten massa el. en hel massa mängd a lot, quite a lotmassor av (med) lots ofpappersmassa etc. pulp
sistadverblastligga sist i tävling be lastsist i boken at the end of the booksist i kön at the end of the queuesist men inte minst last but not leastdet har hänt mycket sedan sist lots of things have happened since the last timetill sist till slut finally, in the end; avslutningsvis lastly
© NE Nationalencyklopedin AB