Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

lotssubstantiv~en, ~arpilot
lottningsubstantiv~en, ~ar[vanl. the] drawing of lotsavgöra ngt genom lottning decide sth by drawing lots
legioadjektivoböjl.oräknelig innumerable, countlessde är legio there are lots and lots of them, they are legion
jipposubstantiv~t, ~nvard., reklam~ [publicity] stunt, gimmickallsköns jippon lots (all sorts) of gimmickry
fnittersubstantivfnittret, =, ett fnitter a giggleen massa fnitter lots of giggles (giggling) (pl.)
2 lottaintransitivt verb och transitivt verb~de, ~tlotta om ngt draw lots for sthlotta ut raffle
raddasubstantiv~n, raddorvard.en hel radda med böcker a whole pile of…en hel radda människor lots of people
skriverisubstantiv~et, ~erwritingdet blev en massa skriverier i tidningarna there were lots of articles (was a lot [of writing]) about it etc. in the papers
slumpatransitivt verb~de, ~tslumpa [bort] sell off…[in lots], sell…at a losshela lagret slumpas bort! anslag clearance sale!reflexivt verb~de, ~tslumpa sig happen, chancedet slumpade sig så att… it so happened (chanced) that…
innehållsrikadjektiv~t (attr.)…containing a great deal (lots of things); mångsidig el. omfattande comprehensive, substantialen innehållsrikhändelserik dag an eventful dayett innehållsrikt liv an eventful (a full) life
© NE Nationalencyklopedin AB