Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

lossningsplatssubstantiv~en, ~erför fartyg discharging berth; bestämmelseort place (port) of discharge
kajsubstantiv~en, ~erquay; lossningsplats för fartyg äv. wharfpl.wharfswharveslast~,amer. dock; strandgata embankmentfrån kaj hand. ex quay
© NE Nationalencyklopedin AB