Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

lossnaverbbli lösare come loose; helt come off; om t.ex. knut come undone; om ngt limmat come unstuck; om tänder get loose
flygaverbflyjag har aldrig flugit I have never flown, I have never been up in a planeflyga i luften explodera blow up, explode
verb och partikelverbflyga avblåsa av fly off; lossna come off suddenlyflyga pårusa på fly at, attackflyga upprusa upp spring up; öppnas fly open
hoppaverbjump, leap, dive; mest om fågel hop
verb och partikelverbhoppa avbuss, tåg etc. jump offlossna come loosedra sig ur el. sluta back out; skol. drop outpolit. seek political asylum, defecthoppa insom ersättare step in <för ngn in sb's place>hoppa påhoppa på bussen jump on to the bushoppa på ngn fly at sbhoppa tillgive a jump, starthoppa överutelämna skip, leave out, miss out
lösadjektivloose; löstagbar detachable; separat separate, singleen lös hund a dog off the leash, a stray doglös fri be at largevara lös hålla på att lossna be coming off; ha lossnat be off, have come off, be (have come) looseelden är lös a fire has broken out; som utrop fire, fire!ej hård el. fast loose; mjuk loose, softom ammunition etc. blankom rykte etc. baseless, groundlesslösa grunder on flimsy groundsköpa ngt i lös vikt buy sth loose
adverblös på ngn (ngt) attack sb (sth)
© NE Nationalencyklopedin AB