Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

lossatransitivt verb~de, ~tlösgöra loose; sjö. let go; ~ förtöjningar på unmoorlossa [på] band el. knut untie, undo; göra lösare loosen äv. bildl.; ngt hårt spänt äv. slackenlasta ur unload; [varor från] fartyg äv. dischargeavlossalossa ett skott fire (discharge) a shot
lossningsubstantiv~en, ~ar (jfr lossa)unloading, discharging; enstaka discharge, unloading
lättatransitivt verb~de, ~tgöra lättare lighten; bildl. äv. unburden, ease; mildra relieve; lindra alleviatelätta sitt hjärta för ngn unburden one's mind to sbkänna sig lättad feel relieved (eased) [in one's mind]lätta upp stämningen relieve the atmospherelätta ankar weigh anchorintransitivt verb~de, ~tbli lättare eg. become (get) lighter; bildl. ease, be relieved; om depression o.d. liftdet lättar verkar befriande it gives [some] relief (is a relief)lätta på ngt, allm.se lätta; lossa på (t.ex. förband, klädesplagg) loosenskingras el. lyfta (t.ex. om dimma) liftdet lättar klarnar (om väder) the air is clearingom flyg take off
1 lastatransitivt verb och intransitivt verb~de, ~tallm. load; ta ombord take in, take (put)…on board; ta in last take in cargo; ha lastförmåga äv. carrylasta och lossa load and unloadlastad med… loaded (laden) with…; om fartyg äv. with a cargo of…
partikelverblasta avunloadlasta av sig bekymren på andra unburden one's troubles to…lasta i (in)load <i into>lasta inte i för mycket [i den]! don't put too much into it!lasta ompå nytt reloadtill annat transportmedel transfer, transship <på (till) on to>lasta på ngt på vagnenload sth on to…lasta på ngn ngt load (bildl. saddle) sb with…lasta urunload
lösatransitivt verblöste, löstfrån förpliktelser o.d. release, set…free; befria äv. liberatelossa [på] looselösa [upp] loosen äv. verka lösande; knut o.d. äv. undo, untie; håret let (take) downupplösa:lösa [upp] i vätska dissolve; i beståndsdelar disintegratefinna lösningen på el. klara upp:problem o.d. solve; konflikt o.d. vanl. settle; matematiska problem äv. work outlösa korsord solve (do) crosswordsbiljett o.d. take, pay for; köpa buylösaskaffa sig licens take [out] a licence (amer. license)lösa in check (om bank) paylösa ut a) post., hämta ut get…out [at the post office] b) delägare el. o.d. buy…off c) pant redeem
reflexivt verblöste, löst~ [upp] sig a) i vätska dissolve, be dissolvable b)ordna sigdet löser sig it will be okay (alright)lösa sig [av sig] själv solve itself
spänna (jfr spänd)transitivt verbspände, späntsträcka [ut] o.d. el. t.ex. snöre stretch; dra åt el. t.ex. rep tighten; muskler stretch; anstränga el. t.ex. krafter el. nerver el. röst strainspänna en fjäder tighten a springspänna hanen på ett gevär cock a gunspänna ögonen i ngn fasten (rivet) one's eyes on sb
intransitivt verbspände, späntkännas trång el. om plagg be [too] tight <över bröstet across…>spänna över omspänna:sträcka sig över cover, extend over; omfatta embrace
reflexivt verbspände, spänt~ sig a) eg. tense oneself, be tense, be tensed-up b) anstränga sig strain (brace) oneselfspänn dig inte! relax! c) vard., spela tuff put on a show
partikelverbspänna avspänna av [sig] unfasten; med rem unstrap; med spänne unbuckle, unclasp; ta av [sig] take off, undovard.spänn av! relax!, take it easy!, cool it!spänna fastspänna fast ngt fasten (med rem strap, med spänne buckle) sth on <vid to>spänna fast säkerhetsbältet fasten…spänna frånspänna från [hästen] unharness (unhitch) the horsespänna förspänna för [hästen] harness (hitch) the horsespänna på [sig]skidor el. skridskor put onspänna upplossa:allm. undo, unfasten; med rem unstrap; med spänne unclasp, unbuckleparaply el. lina put upspänna utsträcka stretchspänna ut bröstet expand…spänna ut magen distend…spänna åttighten, pull (draw)…tight[er]spänna åt bältet ett hål till tighten…up one hole more
knytatransitivt verbknöt, knutiteg. tie; t.ex. skosnöre äv. fasten; slips äv. knotknyta handen (näven) clench one's hand (fist); hotfullt shake one's fist <åt, mot at>knyta näven i byxfickan bildl. pocket one's angerbildl.knyta bekantskap med ngn make sb's acquaintance, strike up an acquaintance with sbknyta kontakter establish (form) connectionsknuten till attached to, connected with; parti associated withvara [fast] knuten till anställd vid be on the [permanent] staff ofhans namn är knutet till uppfinningen his name is linked to…
reflexivt verbknöt, knutit~ sig a) lägga sig turn in, hit the sack (hay) b)det knöt sig för honom i talet he suddenly couldn't utter a word
partikelverbknyta anse anknytaknyta fasttie, fasten <vid, to>knyta igentie upknyta ihoptvå föremål tie (knot)…together; säck o.d. tie upknyta om…tie…roundknyta sammaneg. tie…together, connect, link upbildl.de band som knyter samman våra länder the bands which unite our countriesknyta upplossa untie; knut el. knyte o.d. äv. undo; öppna t.ex. säck openfästa upp tie upknyta åthårt tie…tight
© NE Nationalencyklopedin AB