Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

gudsubstgodgode Gud! Good Lord!, Good heavens!för Guds skull! for goodness' sake!, for God's sake!, for Heaven's sake!
sjuttonräkneordseventeen; se femtonför ex. o. femton-för sammansättningari svordomar el. vissa uttryck: Lord!ja, för sjutton! yes, damn it!; javisst you bet!vad sjutton skulle jag göra det för? why on earth should I do that?full i sjutton full of mischiefdet var dyrt som sjutton it cost the earth
herresubstgentlemanpl. gentlemenskiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. IFB saknasmanpl. menmina herrar! gentlemen!herr ordförande! Mr. Chairman!härskare, husbonde mastervara sin egen herre be one's own master, be one's own mistressom kvinnavara herre över situationen be master of the situationHerren the Lordherre gud! vard. Good Heavens!, Good God!; amer. Oh, my God!i (på) många herrans år for ages, for donkey's years
© NE Nationalencyklopedin AB