Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

lokalsubstpremises (pl.)rum room
adjektivlocal
herrfriseringsubstlokal men's hairdresser, barber
mässsubstmess; lokal mess, messroom
damfriseringsubstlokal ladies' hairdressing saloon
läkarmottagningsubstlokal surgery; amer. office
diskoteksubstlokal discotheque; vard. disco
uteserveringsubstlokal open-air café, open-air restaurant
expeditionsubstlokal officeresa, trupp etc. expedition
förrådsubstlager el. tillgång store, stock, supplylokal storeroom
varietésubstföreställning variety showlokal variety theatre
© NE Nationalencyklopedin AB