Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

lojalitetsubstantiv~en, ~erloyalty
plikttrogenhetsubstantiv~endutifulness, faithfulness; lojalitet loyalty; samvetsgrannhet conscientiousness
trohetsubstantiv~enallm. fidelity; trofasthet faithfulness; lojalitet loyalty <moti samtliga fallskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasto>
© NE Nationalencyklopedin AB