Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

logisubstaccommodation, lodging
kostsubstfarekost och logi board and lodging
rumsubstroom; uthyrningsrum lodgings (pl.)skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. GRB saknaslogi accommodation ((endast sing.))rum att hyra rubrik rooms to let, apartments to letutrymme roomrum med find room forlämna rum för ngt make room for sthkomma i första rummet come firstäga rum take place
© NE Nationalencyklopedin AB