Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

logementsubstantiv~et, =kasernrum barrack room, troop-room, squad-room; i arbetarförläggning lodgings (pl.)dormitory
luckasubstantiv~n, luckorliten dörr, t.ex. ugns~ o.d. door; fönster~ shutter; tak~ hatch; damm~ gate; sjö. hatch [cover]öppning hole, opening; expeditions~ counter-window; på t.ex. kassettbandspelare flaptomrum el. mellanrum el. brist gap; i t.ex. manuskript omission, lacunapl.lacunaslacunaeen lucka i lagen a [legal] loopholenu blev det liv i luckan vard. this made things humi tidsschema windowmil., vard., logement barrack room
© NE Nationalencyklopedin AB