Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

ljussubstlight; stearinljus candleköra med ljuset drive with the lights onföra ngn bakom ljuset take sb inleta efter ngt med ljus och lykta search high and low for sth
adjektivlight; om dag, klangfärg clear; om hy fair; om hår fair, blondljust öl pale beermitt på ljusa dagen in broad daylight
skärmaverbskärma av t.ex. ljus screen
utstrålaverbradiate, emanate; t.ex. ljus emit
uppfångaverbcatch; signaler pick up; ljus el. ljud intercept
strålesubstray; av ljus beam; av vätska, gas jet
blinksubstblinkande av ljus twinkling; ljusglimt twinkle; blinkning wink
oklaradjektivindistinct; om ljus, sikt, färg dimotydlig unclear, indistinctosäkert unclear, uncertain
stöpaverbgjuta cast, mould; amer. moldstöpa ljus make candles, dip candles
sirapsubstkok.ljus golden syrup; amer. light syrupmörk black treacle; amer. molassesfruktsirap syrup
blinkaverbom ljus twinkle; med ögonen blink; som tecken winkutan att blinka without batting an eyelid
© NE Nationalencyklopedin AB