Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

ljudaverblåta sound; höras be heard
2 klingaverbring; ljuda, låta sound; om mynt jingle; om glas tinkle; vid skålande clink
tonaverbljuda sound, ringtona bort ljud el. bild fade outge färgton åt tone; håret tint
1 låtaverbljuda, verka sound <som like>hur låter melodin? how does the melody go?så ska det låta! that's the spirit!, now you're talking!
© NE Nationalencyklopedin AB