Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

ljudaintransitivt verbljöd, ljuditlåta sound; höras be heard; klinga el. skalla ring; klämta toll; genljuda resound, echotransitivt verb~de, ~tspråkv. sound
skorraintransitivt verb~de, ~tpå 'r' speak with a burr, burrljuda strävt grate, jar <i öronen on…>; rasp
tonaintransitivt verb~de, ~tljuda sound, ringtona bort sakta försvinna die awaytona fram framträda tydligare emerge, loom båda äv. bildl.; se äv. framtonatransitivt verb~de, ~tge färgton åt tone; håret tinttona bort ljud el. bild (i radio o. tv) fade outtona in film. el. radio. el. TV. fade intona ner bildl. tone (play) down, defuse
2 klingaintransitivt verb~de, ~tring; ljuda el. låta sound; genljuda resound; om mynt jingle, chink; om glas tinkle, chink; vid skålande clinkhans ord klingade falskt …didn't ring trueklinga i glaset för att hålla tal o.d. tap one's glassklinga av om t.ex. epidemi abate, subside, be on the waneklinga ut förklinga die away
1 låtaintransitivt verblät, låtitljuda el. verka sound <som (som om) like (as if)>han låter arg (arg på rösten) he (his voice) sounds angryhur låter citatet (melodin)? how does the quotation read (the melody go)?det låter verkar bra that sounds fine, that makes sensedet låter verkar inte bra I don't like the sound of that, that's not so gooddet låter bättre that's more like it, now you're talkingdet låter (låter på honom) som om han skulle få jobbet it seems (from what he says it seems) as if…så ska det låta! bildl. that's the spirit!, that's more like it!
© NE Nationalencyklopedin AB