Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

livligadjektivlively; om skildring etc. vivid; om diskussion animated; om efterfrågan keen; om intresse great, keen; om trafik heavy
ysteradjektivlivlig frisky, boisterous
animeradadjektivlivlig animateden animerad film tecknad an animated cartoon
kommerssubstbusinessdet var livlig kommers there was a brisk trade
livfulladjektivlivlig lively; om skildring vividhon var så livfull she was so full of life
fantasisubstinbillningsförmåga imaginationinbillning, infall fancydet är rena fantasier påhitt it is pure inventionhon har livlig fantasi ofta iron. she has a vivid imagination
© NE Nationalencyklopedin AB