Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

livligadjektiv~tallm. lively; om person äv. vivacious; rörlig active; vaken alert; om skildring o.d. vivid; om debatt animated; om intresse great, keen; om trafik heavy, busy
ysteradjektiv~t, ystralivlig frisky; stojande romping; uppsluppen rollicking, boisterous
livfulladjektiv~t…[that is (are etc.)] full of life; livlig lively; om skildring o.d. vivid
kommerssubstantiv~en, ~er, det var livlig kommerspå torget there was a brisk trade…kommersen var i full gång trade was in full swingsköta kommersen run the business
kvickadjektiv~tsnabb quick; flink äv. nimble, deft; livlig el. t.ex. om ögon livelyvara kvick [med] att svara be very ready to + inf.spirituell el. slagfärdig witty, quick-witted; ~ o. dräpande el. t.ex. om replik smart
rönatransitivt verbrönte, röntröna [livlig] efterfrågan be in [great] demandröna framgång meet with successröna stort intresse be received with great intereströna stor uppskattning be widely acclaimedden borde ha rönt ett bättre öde …enjoyed a better fate
fantasisubstantiv~n, ~erinbillningsförmåga el. skapande ~ imagination; av ytligare, flyktigare art fancy, fantasylivlig (sjuk) fantasi a lively (diseased) imaginationinte i min vildaste fantasi not in my wildest dreamsinbillning, infall fancy, fantasyfantasier äv. dreamsfantasi och verklighet fact and fictionfria (rena) fantasier påhitt pure inventionsmus. fantasia, fantasy, improvisation
levandeadjektivoböjl.livingsom mots. till död: (pred.)alive; (attr.) living…; om djur äv. live; bildl.:livfull el. livlig lively; starkare vivid; naturtrogen lifelikemer död än levande more dead than alivelevande blommor natural (real) flowerslevande last live cargolevande legend living legendett levande uppslagsverk a walking encyclopaediai levande livet in real (actual) lifelevande ljus pl. candles (pl.)skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. GRB saknascandlelightlevande musik live musichär finns inte en levande själ …not a [living] soulen levande skildring a lively (vivid) descriptionlevande varelser living (animate) beings
© NE Nationalencyklopedin AB