Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

livfulladjektiv~t…[that is (are etc.)] full of life; livlig lively; om skildring o.d. vivid
levandeadjektivoböjl.livingsom mots. till död: (pred.)alive; (attr.) living…; om djur äv. live; bildl.:livfull el. livlig lively; starkare vivid; naturtrogen lifelikemer död än levande more dead than alivelevande blommor natural (real) flowerslevande last live cargolevande legend living legendett levande uppslagsverk a walking encyclopaediai levande livet in real (actual) lifelevande ljus pl. candles (pl.)skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. GRB saknascandlelightlevande musik live musichär finns inte en levande själ …not a [living] soulen levande skildring a lively (vivid) descriptionlevande varelser living (animate) beings
© NE Nationalencyklopedin AB