Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

livsubstlife; livstid lifetimebörja ett nytt liv start a new life; bättra sig turn over a new leafge liv åt t.ex. rummet give life tota livet av ngn take sb's lifespringa för brinnande livet run for all one's worthför mitt liv kan jag inte begripa I can't for the life of me understandi hela mitt liv all my lifetrött på livet tired of lifevara vid liv be alivekomma ngn inpå livet lära känna ngn get to know sb intimatelymidja waist äv. på plaggvara smal om livet have a small waist, have a slender waistklänningsliv etc. bodiceoväsen row, noise; bråk fuss
tillvarosubstexistence; liv life
stillasittandeadjektivom t.ex. arbete, liv sedentary
sprudlaverbbubblesprudla av liv bubble over with high spirits
tillbakadragenadjektivförsynt retiring; reserverad reservedett tillbakadraget liv a retired life
himlaadjektivvard.det blev ett himla liv there was an awful noise
adverbvard. awfully, terrifically
fruktaverbfear, be afraid <ngt of sth; att that>frukta för ngns liv fear for sb's life
offraverbuppoffra sacrificeoffra sitt liv give one's life, lay down one's lifeoffra sig sacrifice oneself <för for>; satsa spend; ägna devote < to>
nöjeslivsubstunderhållning entertainments (pl.)amusements (pl.), liv av nöjen life of pleasuredet finns inget nöjesliv i den här staden there are no entertainments in this town
levaverblive; vara i livet be aliveleve Konungen! long live the King!levatillbringa sitt liv spend one's lifeleva ett bra liv lead a good lifeleva av (på) ngt live on sthleva sig in i ngt enter into sthleva kvar live on, survive
© NE Nationalencyklopedin AB