Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

litteratursubstantiv~en, ~erliterature
erotiskadjektiv~terotic, sexualerotisk dikt kärleksdikt love poemerotisk litteratur erotic literature
efterkrigstidensubstantivbest. sing.the post-war period (era)efterkrigstidenslitteratur post-war…
samhällstillvändadjektiv-vänt, -vändasocial-minded, civic-minded; engagerad el. om t.ex. litteratur committed
samhällskritiskadjektiv~t…critical of societysamhällskritisk litteratur äv. literature of social protest
Nobelpris~et, = el. ~er och nobelprissubstantiv~et, = el. ~erNobel Prize <i litteratur for…>
snusksubstantiv~eteg.el.bildl. dirt, filth, squaloroanständighet obscenity, filth; om t.ex. litteratur, filmer obscene literature (films etc.)
älskaresubstantiv~n, =lover <till of>förste älskare teat. juvenile lead, [romantic] loveren älskare av god litteratur a lover of…
engelskspråkigadjektiv~tse engelsktalandeengelskspråkigförfattare …writing (who writes) in Englishom t.ex. litteratur English, …in Englishdär engelska talas (attr.) …where English is spoken
finskspråkigadjektiv~tse finsktalandefinskspråkigförfattare …writing (who writes) in Finnishom t.ex. litteratur Finnish, …in Finnishfinskspråkig tidning Finnish-language newspaperdär finska talas, (attr.) …where Finnish is spoken
© NE Nationalencyklopedin AB