Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

litesubst och adverbföga little; a fewinte så lite fel ganska många not a few faultsrätt lite folk rather few peopledet vill inte säga så lite! that's saying a great deal!något, en smula a littlelite bröd some bread, a little breadvill du ha lite jordgubbar? would you like some strawberries?lite upplysningar some informationlite av varje a little of everything
snusensubstvard.lite på snusen a bit tipsy
grandsubstlite grand just a little, just a bit
2 grannsubstlite grann just a little, just a bit
snopenadjektivbesviken disappointeddet känns lite snopet it feels a bit disappointing
bekvämadjektivcomfortable; behändig convenient, handyhon är bekväm av sig she is easy-going; lite lat she is rather lazy
piffsubstzestsätta piff på maten give a relish to the foodsätta lite piff på ngt add a little extra touch to sth
varstansadverbdet ligger papper lite varstans paper is lying here, there, and everywhere; paper is lying all over the place
siadverbdet görs än si, än så it is done sometimes this way, sometimes thatdet är lite si och så med hans kunskaper i… his knowledge of…isn't up to much
trångadjektivnarrow; om t.ex. skor tightdet är trångt i rummet a) lite utrymme there is not much space in the room b) överfullt the room is packed, the room is crowded
© NE Nationalencyklopedin AB