Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

2 listatransitivt verb~de, ~tlistafundera ut find (work) outreflexivt verb~de, ~tlista sig in (ut) steal (sneak) in (out)
1 listasubstantiv~n, listorlist <på (över) of>långt ner på listaan low (a long way) down on the liststå överst (nederst) på listan be at the top (bottom) of the list, top (foot) the list äv. bildl.transitivt verb~de, ~tlist
ovanståendeadjektivoböjl.ovanståendelista the above…, the…above
överteckningsubstantiv~enav t.ex. lån el. lista oversubscription
bouppteckningsubstantiv~en, ~arlista estate inventory [deed]; förrättning estate inventory proceedings (pl.)
uppställningsubstantiv~en, ~aruppställande putting up osv.; jfr ställa uppunder ställa; lista  list; anordning arrangement, dispositionmil. formationuppställning på linje formation in line; paradeuppställning! fall in!sport. line-up
toppatransitivt verb~de, ~tta av toppen på top; träd äv. lopstå överst på (t.ex. lista) top, headtoppa ett lag sport. send in one's best players
notasubstantiv~n, notorräkning bill; speciellt hand. accountkan jag få notan? the bill (amer. the check), please!betala notan pay the bill (amer. check)lista list < of>
underfundadverbkomma underfund med ta reda på el. lista ut find out; förstå el. fatta understand, make out; vard. figure (suss) out, get the hang ofjag kommer inte underfund med honom (det) I can't make him (it) out
upprättatransitivt verb~de, ~tinrätta establish; grunda el. t.ex. skola äv. found, set up; t.ex. fond el. befattning create; t.ex. system institute; t.ex. organisation formavfatta el. t.ex. kontrakt el. protokoll draw up; lista make [up (out)]åstadkomma el. t.ex. förbindelse el. ordning establishrehabilitera rehabilitateupprätta ngn (ngns rykte) restore sb's reputation
© NE Nationalencyklopedin AB