Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

lingonsubstantiv~et, =lingonberryinte värd ett ruttet lingon not worth a bean (damn, amer. dime, cent)
rårördadjektiv-rörtrårördalingon ung. …preserved rawrårörd lingonsylt uncooked lingonberry jam (preserve)
2 rissubstantiv~et, =koll:kvistar twigs (pl.)skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. GRB saknasbrushwood; snår scrub, shrubs (pl.)skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. GRB saknasblåbärs~ el. lingon~ sprigs (pl.)till aga birch [rod], rod
bärsubstantiv~et, =berryför ätbara bär anv. vanl. namnet på resp. bär;plocka bär pick (go picking) berries (lingon etc. lingonberries etc., jfr ovan)lika som bär as like as two peas [in a pod]
© NE Nationalencyklopedin AB