Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

lindringsubstav smärta, nöd etc. reliefav straff reduction <i of>
balsamsubstbalsamlindring el. tröst balm
lättnadsubstrelief; mildring relaxation; lindring easing-off
© NE Nationalencyklopedin AB