Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

lindringsubstantiv~en, ~arav smärta el. nöd o.d. relief; av straff el. arbetsbörda reduction <av of>ge lindring bring (afford) relief
lisasubstantiv~nlindring relief; tröst solace, comfort
tröstsubstantiv~enhjälp el. lindring comfort, consolation; i högre stil solace <föri samtliga fallskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasto>en klen (dålig) tröst a poor consolationett tröstens ord a word of consolation (comfort)det är alltid en tröstatt veta [at least] that is one comfort (consolation)…
lättnadsubstantiv~en, ~erlisa relief <för for, to; i in>; alleviation; mildring relaxation <i in, of>; lindring easing-off endast sg. <i in (of)>; nedsättning el. minskning reduction, abatement <i of>lättnader minskade besvärligheter facilitiesdra en lättnadens suck breathe a sigh of relief
© NE Nationalencyklopedin AB