Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

lindrigadjektivmild mild; lätt el. obetydlig light, slighten lindrig förkylning a slight cold
hjärnskakningsubstmed. concussionfå en lindrig hjärnskakning have a mild concussion
mildadjektivmild; om t.ex. färg, regn soft; lindrig, om t.ex. straff light; om t.ex. röst, sätt gentle
© NE Nationalencyklopedin AB