Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

tidsbegränsningsubsttime limit
fartbegränsningsubstspeed limit
hastighetsbegränsningsubstspeed limit
stoppgränssubststopping limit
åldersgränssubstage limit
maximeraverblimit, put an upper limit to
hejdsubstdet är ingen hejd på… there's no limit to…
bristningsgränssubstbreaking-pointsalen var fylld till bristningsgränsen the hall was filled to the limit
begränsaverbinskränka limit, restrict; hejda check; sätta en gräns för set limits to; hålla inom en viss gräns confine <till to>
måttasubstmoderationdet är ingen måtta på vad han fordrar there is no limit to what he demandsmed måtta moderately
© NE Nationalencyklopedin AB