Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

likvärdighetsubstantiv~enequivalence
motsvarighetsubstantiv~en, ~eröverensstämmelse correspondence; likvärdighet equivalencepremiärministerns svenska motsvarighet …opposite number in Swedenordets närmaste motsvarighet the closest equivalent…det saknar motsvarighet el. det finns ingen motsvarighet till detta it has (there is) nothing corresponding to it, it is without parallel
© NE Nationalencyklopedin AB