Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

likesubstequalen prakt utan like a matchless splendourhan har inte sin like he is without match, there is no one like himhans likar his equals, his peers
vårlikadjektivspring-like
kattlikadjektivcat-like
snarlikadjektivrather like
likasinnadadjektivlike-minded
höstlikadjektivautumnal, autumn-like
sommarlikadjektivsummery, summer-like
löpeldsubstsom en löpeld like wildfire
busaverbom barn be up to mischief; grövre behave like hooligans, behave like a hooligan
dylikadjektiveller dylikt el. och dylik or the like, and the like
© NE Nationalencyklopedin AB