Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

likadantadverbin the same waygöra likadant do the same
2 hakaverbhaka sig fast cling <vid to>haka upp sig om t.ex. mekanism get stuck; om t.ex. blixtlås get caught, get stuckhaka upp sig på småsaker worry about trifles
verb och partikelverbhaka avunhookhaka påhook ont.ex. idé catch on to; göra likadant follow suit
likaadjektivav samma värde etc. equal; om t.ex. antal even; samma, likadan the same2 plus 2 är lika med 4 two and two make (makes) 4fem lika i spel five all
adverbvid verb:likadant in the same way, in the same mannerdela lika divide equally (vid adj. el. adv.): as, just as, equallyhon är lika bra som jag she is as good as mehan är lika gammal som jag he is my age, he is as old as mevi är lika gamla we are the same agei lika grad equallybägge är lika kvalificerade they are both equally qualified
© NE Nationalencyklopedin AB