Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

likadantadverbin the same way; t.ex. göra the samelikadant klädda inbördes jämförelse dressed alike
likadanadjektiv~tsimilar <som to>, …of the same sort (kind) <som as>; alldeles lika el. oförändrad the samejag har en likadan [som den här] hemma I have one like this…jag är likadan I'm just the samedet är likadant med mig (överallt) it's the same [thing] with me (everywhere)de är [precis] likadana inbördes jämförelse they are [quite] alike
likaadjektivoböjl. (pred. jfr äv. lik)av samma storlek el. värde etc. equal; samma el. likadan the same; helt överensstämmande identical; likformig el. enhetlig uniformlika barn leka bäst birds of a feather flock togetherlika lön för lika arbete equal pay for equal workvara lika med be equal to2 plus 2 är lika med 4 …make[s] (is el. are, equal[s]) 4två lika i spel two allfyrtio lika i tennis deuce
adverbvid verb:likadant in the same way (manner); uttr. inbördes jämförelse äv. alike; i lika delar equallybehandla alla lika …alike (the same)vi ligger lika i spel we are evenvid adj. o. adv. [just] as; i lika grad equally; inte mindre none the less; lika mycket [just] as much <som as>lika…som… as…as…den är lika bred som den andra (som [den är] lång) it is [just] as broad as the other (as broad as it is long)den är lika bred överallt …equally broad all overvi hade lika fint väder hela tiden …the same fine weather all the timevi är lika gamla äv. we are the same agejag är lika glad om han inte kommer I would be just as pleased if…han är lika lång som du he's just as tall as you, he's the same height as you, he's your heightlika mycket just as much, as much againlika många just as many, as many againföremålen är lika stora vanl. …the same size
© NE Nationalencyklopedin AB