Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

likaadjektivav samma värde etc. equal; om t.ex. antal even; samma, likadan the same2 plus 2 är lika med 4 two and two make (makes) 4fem lika i spel five all
adverbvid verb:likadant in the same way, in the same mannerdela lika divide equally (vid adj. el. adv.): as, just as, equallyhon är lika bra som jag she is as good as mehan är lika gammal som jag he is my age, he is as old as mevi är lika gamla we are the same agei lika grad equallybägge är lika kvalificerade they are both equally qualified
japansubstJapanesepl. lika
rödspättasubstplaicepl. lika
libanessubstLebanesepl. lika
vietnamessubstVietnamesepl. lika
portugissubstPortuguesepl. lika
nubbesubstsnapspl. lika
kinessubstChinesepl. lika
KongolessubstCongolesepl. lika
rymdfarkostsubstspacecraftpl. lika
© NE Nationalencyklopedin AB