Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

liftsubstskidlift etc. liftlift get a lift
skidliftsubstski lift
liftkortsubstskidsport lift ticket
1 hisssubstlift; amer. elevator
ansiktslyftningsubsten ansiktslyftning a face-lift
varuhisssubstgoods lift; amer. goods elevator
skjutssubstlift, rideskjuts get a lift, get a ride
släpliftsubstsport. ski-tow, T-bar lift
skjutsaverbköra driveskjutsa ngn give sb a lift
fungeraverbgå riktigt work, functionhissen fungerar inte the lift is out of order, the lift is not workingtjänstgöra act <som as>, serve <som as>
© NE Nationalencyklopedin AB