Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

liftsubstantiv~en, ~ar el. ~erskid~ o.d. liftlift get a lift, hitch a lift (ride)
gaffeltrucksubstantiv~en, ~arfork-lift truck
varuhisssubstantiv~en, ~argoods lift (amer. elevator)
hisstrummasubstantiv~n, -trummorlift (amer. elevator) shaft (well)
stolliftsubstantiv~en, ~ar el. ~erchair lift
hisskorgsubstantiv~en, ~arlift (amer. elevator) cage (car)
hissknappsubstantiv~en, ~arlift button; amer. elevator button
bygelliftsubstantiv~en, ~arskidsport. T-bar [lift]
ankarliftsubstantiv~en, ~arskidsport. T-bar [lift]
ansiktslyftningsubstantiv~en, ~arface lift äv. bildl.genomgå (göra) en ansiktslyftning have a face-lift äv. bildl.; vard. have a facial
© NE Nationalencyklopedin AB