Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

2 lidaintransitivt verbled, liditplågas:allm. suffer; ha plågor äv. be in painlida av suffer from; t.ex. lyte äv. be afflicted with; ha anlag för, t.ex. svindel be subject tojag lider plågas av det (av att se det) it makes me suffer (I suffer when I see it)lida för ngt have to suffer (pay) for sthtransitivt verbled, liditplågas av suffer; uthärda endurelida brist på be in want oflida nederlag be defeated, sustain (suffer) a defeat
1 lidaintransitivt verbled, lidit pass [on]; framskrida el. om tid draw (wear) ondet lider mot kvällen night is drawing nearhan kommer vad det lider …sooner or later (in time)
martyrdödsubstantiv~en, lida martyrdöden suffer martyrdom, be martyred
astmasubstantiv~nasthmaha (lida av) astma äv. be asthmatic
stamningsubstantiv~enstammering, stutteringlida av stamning suffer from a stammer
nederlagsubstantiv~et, =mil. defeat äv. sport. el. friarelida nederlag äv. be defeated
habegärsubstantiv~etacquisitivenesslida av habegär vard. have the gimmies
personlighetsklyvningsubstantiv~en, ~arpsykol.lida av personlighetsklyvning have a split (dual, multiple) personality
hjärtbesvärsubstantiv~et, =, ha (lida av) hjärtbesvär have a weak heart (a heart condition)
oförskylltadverbwithout deserving (having deserved) itlida oförskyllt suffer through no fault of one's own
© NE Nationalencyklopedin AB