Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

levernesubstantiv~tliv lifeliv och leverne life [and way of living]
otuktigadjektiv~t[sexually] immoralotuktig leverne immoral living
bättratransitivt verb~de, ~timprove [upon]; brister el. leverne äv. amend, mendbättra t.ex. målningen touch upreflexivt verb~de, ~tbättra sig mend, improve; i sitt leverne amend, reform
gudlösadjektiv~tgodless, ungodly; ogudaktig äv. impious; hädisk profane, blasphemousett gudlöst leverne a godless (wicked) life
syndigadjektiv~tsinful; starkare wicked, evildet vore syndigt att… it would be a sin to…syndigt leverne äv. life of sin
© NE Nationalencyklopedin AB