Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

levereratransitivt verb~de, ~tavlämna el. sända deliver; tillhandahålla supply, furnish, provide <ngt till ngni samtliga fallskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknassb with sth>
återståintransitivt verb-stod, -ståttremain; vara kvar äv. be left [over]det återstår att bevisa it remains to be proveddet återstår för mig endast att tacka er it only remains for me to thank youdet återstår ännu tio minuter there are still…left (to go)det återstårtio lådor att leverera there remain[s]…to be delivereddet värsta återstår the worst is still to come; att göra the worst still remains to be done (att säga to be said)
© NE Nationalencyklopedin AB