Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

leveranssubstantiv~en, ~erdelivery äv. konkr.; sändning äv. shipment, consignment; tillhandahållande äv. supplybetala vid leverans …on delivery
anfordransubstantiv=, en, att betalas vid anfordran …on demandleverans vid anfordran delivery on request
efterskottsubstantivoböjl., i efterskott in arrears; efter leverans after delivery; efter fullgjort arbete after carrying out the undertakingfå lön i efterskott …at the end of the month (resp. week)en present i efterskott a belated present
anbudsubstantiv~et, =offer, bid; leveransanbud äv. tender; prisuppgift quotationanbud have an offer <att köpaskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasofatt säljaskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasfor>ta in anbudarbete (leverans) invite tenders for…lämna in anbud tender [for a contract]
sändningsubstantiv~en, ~ar (jfr sända)sändande sending, forwarding, dispatching etc.; ofta äv. dispatch, consignment, shipment, remittance, transmissionvaruparti consignment, shipment; med fartyg äv. cargo; leverans deliveryi radio o. tv broadcast; tekn. transmission; i tv ibland telecastsändning pågår skylt on air
© NE Nationalencyklopedin AB