Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

levandeadjektivoböjl.livingsom mots. till död: (pred.)alive; (attr.) living…; om djur äv. live; bildl.:livfull el. livlig lively; starkare vivid; naturtrogen lifelikemer död än levande more dead than alivelevande blommor natural (real) flowerslevande last live cargolevande legend living legendett levande uppslagsverk a walking encyclopaediai levande livet in real (actual) lifelevande ljus pl. candles (pl.)skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. GRB saknascandlelightlevande musik live musichär finns inte en levande själ …not a [living] soulen levande skildring a lively (vivid) descriptionlevande varelser living (animate) beings
charadsubstantiv~en, ~er, [levande] charad charade
lampettsubstantiv~en, ~erbracket lamp (med levande ljus candlestick)
tjädertuppsubstantiv~en, ~armale (cock) capercaillie; levande äv. cock of the wood
krokisubstantiv~n, ~erkonst., skiss croquispl. likateckning efter levande modell life-drawing
varelsesubstantiv~n, ~rväsen being; person personen levande varelse äv. a living creature
legendsubstantiv~en, ~erlegend; uppdiktad historia mythlevande legend living legend
rörelseförmågasubstantiv~nhos levande organism locomotive power; ngns ability to move [about]förlora rörelseförmågan i benen lose the use of one's legs
begravatransitivt verb-gravde el. -grov, -gravtbury äv. bildl.begrava i glömska consign to (bury in) oblivionbli levande begravd (begraven) be buried alive
sittandeadjektivoböjl.om levande varelser sitting; på sittplats äv. seatedmiddagen serverades vid sittande bord a sit-down dinner was servedden sittande regeringen the Government in office; nuvarande äv. the present Governmentgöra ngt i sittande ställning …sitting downbli sittande, se sitta kvar, sitta fastunder sitta
© NE Nationalencyklopedin AB