Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

levandeadjektivmotsats: död living, alive; om djur live (endast före subst.)levande varelser living beingsmera död än levande more dead than alivekomma levande från ngt come out of sth aliveen levande fisk a live fishett levande intresse a keen (lively) interestett levande lexikon a walking encyclopediai levande livet in real lifeen levande skildring a vivid description
varelsesubstbeing, creaturelevande varelse living creature
charadsubstcharadelevande charader lek charades (sing.)
frågeteckensubstquestion markse ut som ett levande frågetecken look completely bewildered
rörelsesubstmotsats: vila motion; av levande varelse movementsätta fantasin i rörelse stir the imaginationsätta sig i rörelse begin to movevara i rörelse be in motionpolitisk etc. movementaffärsrörelse business, enterprise
© NE Nationalencyklopedin AB