Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

levaintransitivt verb och transitivt verblevde, levtallm. live; vara i livet el. vanl. be alive; existera exist; fortleva surviveleve friheten, konungen! long live…!så länge jag lever as long as I live; hela mitt liv all my lifeden som lever får se he who lives will seeleva som man lär practise what one preachesleva enkelt lead a simple lifeleva farligt live dangerouslyleva för ngn (ngt) live for…leva för dagen live from day to day, live from hand to mouthleva [ihop] med live withleva på (av) live on; äta, om djur äv. feed on; försörja sig genom live (make a living) byleva på ngn live on sbleva på hoppet live in hope
väsnas be noisy, make a noise
partikelverbleva sig in ingns känslor enter into…leva sig in i rollen live the partleva kvarallm. live on, survive; friare still exist, be still in existenceleva omitr. el. väsnas be noisy, make a noise; festa lead a fast life, live it up, go the paceleva upptr. el. festa upp run through; förbruka use upitr.leva upp igen reviveleva upp till sitt rykte live up to…leva utkänslor o.d. give full expression to…; t.ex. aggressivitet act out…
tillbakadragetadverbleva tillbakadraget live in retirement (seclusion)
engiftesubstantiv~tmonogamyleva i engifte be monogamous
hundlivsubstantiv~et, leva ett hundliv lead a dog's life
enstöringslivsubstantiv~et, leva ett enstöringsliv be a recluse (loner)
tvegiftesubstantiv~t, ~nbigamyleva i tvegifte be bigamous
lägerlivsubstantiv~etcamp life[leva] lägerliv friluftsliv [be] camping
loppasubstantiv~n, lopporflealeva loppan live it up
avskildadjektiv-skiltsecluded; isolerad isolatedleva avskild från… live apart from…leva avskild från världen live a secluded (retired) life
assubstantiv~et, =kadaver [animal] carcass, carrionleva på as feed on carrionskällsord skunk, swine
© NE Nationalencyklopedin AB