Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

lektionsubstantiv~en, ~erlesson äv. bildl. <i ngt in…>; i skola äv. classge lektioner [i engelska] vanl. teach [English]
skolkaintransitivt verb~de, ~tskolka [från skolan] play truant (amer. äv. hooky), skip classskolka från skolan (en lektion) shirk…, skip…skolka från arbetet shirk (keep away from) one's work; en dag take a day off
timma~n, timmar och timmesubstantiv~n, timmarhour; lektion äv. lesson; skol. (i undervisningsplan) period; jfr äv. motsv. ex. under minuten timmas (fyra timmars) resa an hour's (a four hours', a four-hour) journeyha 40 timmars arbetsvecka have a 40-hour [working] weekdet är två timmars väg till stan the town is two hours' way from heretimma efter (för) timma hour after (by) hourbli sämre för var timma [som går] …every hour, …hourly90 km i timman el. 170 kronor [i] timman …an hourvänta i [flera] timmar …for [several] hours, for hours and hoursom en timma in an hour['s time]betala ngn per timma …per (by the) hour170 kronor per timma …an hour
© NE Nationalencyklopedin AB