Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

lekaverbplayhan är inte att leka med he is not to be trifled withleka med tanken att göra ngt toy (play) with the idea of doing sth
sandlådasubstatt leka i sandpit; amer. sandbox
blindbocksubstleka blindbock play blind-man's buff
kurragömmasubstleka kurragömma play hide-and-seek
mammasubstmother <till of>; vard. ma, mum; amer. mom; barnspr. mummy; amer. mammyleka mamma, pappa, barn play mothers and fathers
barnsubstchildpl. childrenvard. kid; spädbarn babylika barn leka bäst ordspr. birds of a feather flock togethervara med (vänta) barn be pregnant
kattsubstcat; vard. puss, pussycatleka katt och råtta med ngn play a cat-and-mouse game with sbdet vete katten blowed if I knowdet ger jag katten i I don't care a damn about thatdu kan ge dig katten på det you bet your life
eldsubstfirefatta (ta) eld catch firege eld firesätta (tända) eld på ngt set fire to sth, set sth on fireleka med elden play with firejag får inte eld på veden the wood won't lighthar du eld? have you got a light?
© NE Nationalencyklopedin AB