Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

leksubstplay; ordnad med regler gamelek for funvara ur leken be out of the runningfiskars spawningkortlek pack; amer. deck
charadsubstcharadelevande charader lek charades (sing.)
dragkampsubstlekel.långvarig kamp tug-of-war
pantsubstpawn; i lek forfeitbetala pant för t.ex. tomglas pay a deposit
bocksubstget he-goatstöd trestle, standgymn. horse, buckhoppa bock i lek play leapfrogtecken ticksätta bock för ngt mark sth as wronghan är en gammal bock vard. he is an old lecher
smörgåssubsten smörgås utan pålägg a slice (a piece) of bread and butter; med pålägg an open sandwichkasta smörgås lek play ducks and drakes, skip stones across the water
© NE Nationalencyklopedin AB