Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

leksubstantiv~en, ~arordnad game; lekande play; t.ex. med döden playing; bildl.:t.ex. vågornas dancing; t.ex. skuggornas playdet är en lek med ord …a play on wordsblanda (ge) sig i leken eg. take part in the game; bildl. interfereden som sig i leken ger, han får leken tåla ung. once you've started, you can't back out (must take the consequences)lek for fundra sig ur leken quit the game; friare back outvara ur leken be out of the runningzool.:fiskars spawning; fåglars pairing, matingkort~ pack; amer. äv. deck
1 tafattsubstantivoböjl.lek tagleka tafatt play tag
2 kullatransitivt verb~de, ~ti lekkulla ngn make sb `it', he (tag) sb
2 dunksubstantiv~etskiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. IFL saknasdunkande thumping; regelbundet upprepat throb[bing]~en, ~arskiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. IFL saknasslag, knuff thump; lek ung. hide-and-seekinterjektionthump!dunk för mig! i lek I'm in!
brännasintransitivt deponensverbbrändes, bräntsburn; om nässlor stingdet bränns! i lek you are getting warm!
hagesubstantiv~n, hagarbeteshage enclosed pasture (pastureland), enclosed fieldbarnhage playpenhoppa hage lek play hopscotch
ryskadjektiv~tRussianrysk kaviar Russian caviar[e]ryska posten lek el. ung. postman's knock; amer. post office
pantsubstantiv~en, ~erpledge äv. bildl., pawn; i lek forfeitbetala pant för t.ex. tomglas pay a depositlämna (ta)…i pant leave (take)…as a pledge
bocksubstantiv~en, ~arget he-goat; råbock m.fl. buckhan är en gammal bock he is an old goat (lecher)stöd trestle, stand; tekn. horsegymn. vaulting-horse, buckhoppa bock i lek play leapfrogtecken tick; fel mistake, blunder; grovt fel clangersätta bock för ngt mark…as wrong
smörgåssubstantiv~en, ~aren smörgås utan pålägg a slice (piece) of bread and butter; av svensk typ el. med pålägg an open sandwich; amer. äv. an open-faced sandwich; dubbelsmörgås a sandwichkasta smörgås lek play ducks and drakes, skip stones [across the water]
© NE Nationalencyklopedin AB