Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

legitimationsubststyrkande av identitet identification; kort identity cardkan ni visa legitimation? can you show some identification?, can you show your ID?
passsubstpassage passlegitimation passporttjänstgöring dutyvem har passet i kväll? who is on duty tonight?pass mycket så mycket as much as thispasstill den grad stor att… so big that…komma väl (bra) till pass come in handy
© NE Nationalencyklopedin AB