Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

legaladjektivlegal
rättsprocesssubstlegal process
rättsfallsubstlegal case
rättsskyddsubstlegal protection
rättshjälpsubstlegal aid
rättsligadjektivlaglig legalrättslig väg by legal means
spörsmålsubstquestionjuridiska spörsmål legal matters
rättslösadjektivhon är rättslös she is without legal rights
juridiskadjektivlegaljuridisk fakultet faculty of law
lagligadjektivlaga legal; erkänd av lagen, t.ex. regering lawful
© NE Nationalencyklopedin AB