Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

legaladjektiv~tlaglig legal
rättsmedicinskadjektiv~tmedico-legal
rättsfallsubstantiv~et, =[legal] case
rättshjälpsubstantiv~enlegal aid
rättsprocesssubstantiv~en, ~erlegal process
rättsrötasubstantiv~nung. corrupt legal system
rättsförfarandesubstantiv~t, ~nlegal (judicial) procedure
rättsanspråksubstantiv~et, =legal claim < to>
processrättsubstantiv~enlaw of [legal] procedure
rättsvetenskapsubstantiv~enjurisprudence, legal science
© NE Nationalencyklopedin AB