Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

legsubstvard. ID, ID card
byxbensubsttrouser leg; amer. pants leg
benbrottsubstfractured leg, broken leg, fracture
träbensubstwooden leg
bakbensubsthind leg
bordsbensubsttable leg
1 lårsubstanat. thigh; kok. leg
3 haltadjektivlame, lame in one leg
protessubstarm, ben etc. artificial arm (leg etc.); tandprotes denture, dental plate
skämtaverbjoke <med with>, jest <med with>skämta med ngn driva med pull sb's leg; göra narr av make fun of sb
© NE Nationalencyklopedin AB