Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

ledsnaintransitivt verb~de, ~tgrow (get) tired <ngt of…; på att+ inf.skiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasof + ing-form>ha ledsnat äv. have had enough of, be fed up with
utled-lett och utledsenadjektiv-ledset, -ledsnavarautled …[sick and] tired of, …fed up with
ledsenadjektivledset, ledsnasorgsen sad; olycklig unhappy; bedrövad grieved <överi samtliga fallskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasabout>; besviken disappointed <över at>; illa berörd upset <överi båda fallenskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasabout>jag är ledsen att jag stör (störde) dig I am sorry to disturb (to have disturbed) youjag blir inte ledsen om… ofta I don't mind if…var inte ledsen! vanl. cheer up!var inte ledsenbekymrad [för det]! vanl. don't worry [about that]!vad är du ledsen för? what are you upset about?vara mycket ledsen över vad som hänt be very sorry about…, deeply regret…
© NE Nationalencyklopedin AB