Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

ledningsubstskötsel etc. management; ledarskap leadership; vägledning guidanceta ledningen take the lead; ta befälet take over commandunder ledning av a) under the guidance of b) musik. conducted byom personledningen inom företag the managementelektr., tråd wire; grövre cable; kraftledningel.teleledning line; rör pipe
regimsubstregimeledning management
jordaverbelektr. earth; amer. groundjordad kontakt earthed; amer. groundedjordad ledning earth lead; amer. ground lead
skötselsubstvård care; av sjuka nursingledning management; av t.ex. hushåll runningav t.ex. bil service; av t.ex. maskin maintenance
regisubstteat.i B:s regi directed by Bledningi egen regi el. i privat regi under private managementi universitetets regi conducted by the university
© NE Nationalencyklopedin AB